OMDAT WIJ HOUDEN VAN HET PODIUM

lijn

ONTSTAAN

Een piepjonge, pas geboren vereniging heeft uiteraard nog niet veel geschiedenis.
Maar er was uiteraard wel enige voorgeschiedenis alvorens onze vereniging boven de doopvont werd gehouden.

Steve Michiels droomde al op vrij jonge leeftijd luidop over theater en acteren. Het was das ook logisch dat hij zijn hobby wilde verbeteren. Hij volgde lessen aan de Haspengouws Academie en later zou hij ook de studierichting Woordkunst-drama volgen aan de kunsthumaniora.
Uiteraard wil een enthousiast toneelliefhebber ook graag op het podium staan, maar tijdens de zoektocht naar een gezelschap voor jonge toneelspelers viel al meteen op dat er weinig toneelgroepen voor jeugd waren. De meeste toneelgroepen waar Steve meespeelde, bestonden bijna uitsluitend uit volwassenen. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar de jongeren blijven zo meestal op hun honger zitten en verliezen daardoor vaak de interesse voor toneel, zowel wat het kijken naar als het zelf acteren betreft. Als ze dan al eens zelf willen acteren bij een gezelschap, dan wordt hun inbreng vaak beperkt tot kleine rollen.

Steve beseft dat de behoefte om een ernstige rol te vertolken ook aanwezig is bij tieners die graag acteren. Hij besluit dan ook de gok te wagen: een nieuwe jeugdtheatergroep oprichten in de zuid-limburgse regio, en acteurs en actrices recruteren. Er werd gezocht naar een naam die bij de nieuwe groep zou passen: jong, dynamisch en geëngageerd. En zo ontstond Jong en Creatief Theater of JEC Theater.
Na een oproep in de krant en zelfs op TV Limburg gaat de bal stillaan aan het rollen. Enkele maanden later bestond de groep al uit een 20-tal enthousiaste jongeren, wat er nogmaals op wijst dat de nood aan een dergelijke jeugdgroep wel degelijk aanwezig was. JEC Theater wil er dan ook naar streven om een vaste plaats te veroveren in de wereld van het jongerenamateurtoneel en werkte enthousiast om een eerste toneelstuk te kunnen brengen in de maand november 2012: Freeze at 148.

2013: een bewogen jaar

Na het leggen van contacten met regisseurs werd een keuze gemaakt en samen werd gezocht naar een passend stuk om dit jaar te brengen. Onze keuze viel uiteindelijk op "Als mijn zuster dat moet weten!", een blijspel.

Acteurs en actrices van vorig jaar die beschikbaar waren deden terug mee. De repetities konden van start gaan ! Het zou weer een fantastische voorstelling worden.
Helaas ging niet alles ons voor de wind.
Sommige spelers moesten om persoonlijke redenen afhaken, zodat we al snel op zoek moesten naar vervangers. Daarbij kwam nog dat de zalen die we graag wilden om de opvoeringen te brengen, allemaal volzet waren. Na heel wat zoekwerk kwamen we uiteindelijk in het P.C.C. in Velm terecht. Oef, al onze problemen waren van de baan!

Maar ondanks dat het geen gemakkelijk jaar was, mogen we toch zeggen dat we een voorstelling brengen waar we trots op mogen zijn !